Heute ist Ruhetag!

Pizzeria Royal

Hunsrückstr. 16, 50389 Wesseling
Heute ist Ruhetag!

Desserts

Desserts
261
Spaghetti-Eis H,I,M,N,1,3,5,7,8,11
2.50
262
Tiramisu hausgemacht - B,F,G,1,3,7,8
4.50
263
Tartufo B,I,7,8
4.00
v1.26.2 -